Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Anna Lipnevic (1847.04.13-1929.05.01), 1916-05-15,
Aizputes pilsēta
Aizkraukles pilsdrupas, 1910,
Aizkraukles pagasts
Austra, 1929,
Jaunpiebalgas pagasts
Rīga. Katedrāle, [19--?],
Rīga
Antons Ernests Krūmiņš Teņa dēls, [193-],
Alojas pagasts
Māmuliņa, 1927,
Drustu pagasts