Neatpazīta bērna portrets, [193-],
Ludzas novads
Paulīne un Voldemārs Jēpes, 1937,
Ludzas pilsēta
Istaba Jaunpiebalgā, [192-?],
Jaunpiebalgas novads