Annas 7-gad. skolas izlaidums, 1951-06-16,
Annas pagasts
Skolēni ar skolotājiem Annas skolā, 1951-05-18,
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas izlaidums, 1951-06-16,
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas pedagogi, [195-],
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas pedagogi, [195-],
Annas pagasts
Skolotājas Zemnieces bēres, [195-],
Annas pagasts
Mīlestības polka, [195-],
Annas pagasts
Skolnieces un skolotāja, [195-],
Annas pagasts