Lolija un Arvīds kāzu dienā, 1942-12-25,
Rīga
Ķirpīšu ģimene, [1903?],
Valkas pilsēta
Imants Ķirpītis, [193-],
Valkas pilsēta
Edgars Ernests Ķirpītis iesvētes dienā, 1936-07-12,
Valkas pilsēta
Ērika Elvīra Ķirpītis, [193-],
Jelgava