Sīpeles pagasts. Meža dienas , 1935-05,
Dobeles pagasts
Sīpeles pagasts. Meža dienas , 1935-05,
Dobeles pagasts
Dobele. Talcinieki Tērvetes ielā, 1935-05,
Dobeles pilsēta
Krāslava. Meža dienas, 1938,
Krāslavas pilsēta
Meža sēšanas darbi, [192-?],
Strenču novads
Meža stādīšana, [192-?],
Strenču novads
Koku stādīšanas talka, [192-?],
Strenču novads
Mežu dienas Mazirbē, 1935-05,
Kolkas pagasts