Dikļu skolas skolēnu orķestris, [193-],
Dikļu pagasts
Dikļu 6-klašu pamatskolas Bērnu svētki, 1933-05-06,
Dikļu pagasts