Mālpils muižas pils. Zāle, 2009,
Mālpils novads
Sieviete dzīvojamā istabā, [192-?],
Strenču novads
Jauna sieviete pie galda, [192-?],
Strenču novads
Vīrietis pie rakstāmgalda, [192-?],
Strenču novads
Vīrietis dzīvojamā istabā, [193-?],
Strenču novads
Popes muižas pils interjers, 1910,
Popes pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-],
Valkas pilsēta
Zelma Dzilna iesvētību dienā, [190-],
Valkas pilsēta
Zelma Ķirpīte ar vīru, [191-],
Valkas pilsēta