Mālpils muižas pils. Zāle, 2009,
Mālpils novads
Popes muižas pils interjers, 1910,
Popes pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-],
Valkas pilsēta
Zelma Dzilna iesvētību dienā, [190-],
Valkas pilsēta
Zelma Ķirpīte ar vīru, [191-],
Valkas pilsēta
G. T. Steinbergs, 1926-11-21,
Liepāja
Valka. Neatpazītas sievietes portrets, [194-],
Valkas pilsēta