Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, 1931-01-13,
Rundāles pagasts
Meitene no Ļaudonas, [193-?],
Ļaudonas pagasts
Matilde no Ventspils, 1915,
Ventspils
Vakara atpūta, klausoties radio, [193-?],
Kursīšu pagasts
Neatpazītas sievietes salonfotogrāfija, [192-?],
Strenču pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonfotogrāfija, [192-?],
Strenču pilsēta
Atpūtas brīdī Jaunpiebalgas krogā , 1931,
Jaunpiebalgas novads
Elza Slaidiņa ar draudzeni, [193-?],
Drustu pagasts
Brālis un māsa no Tukuma, [191-?],
Tukuma pilsēta