Studentu kāzas, 1930-11-08
Studenti , 1930-05-11
Studentu vienotņu eglīte, 1929-12-14,
Rīga
Studenti, 1930-11-10