Iespējams, mežsargs ar medījumu, [193-],
Strenču novads