Mednieki ar vilku, 1931-03-08,
Valkas pagasts
Karavīri ar nomedītiem vilkiem, 1937,
Līdumnieku pagasts
Līdumnieku pagasta Astenci. Medības, 1937,
Līdumnieku pagasts