Rīga. Gājēji, [1928?],
Rīga
Rīga. Brīvības iela, [193-?],
Rīga
Rīga. Brīvības iela, [192-?],
Rīga
Gājēji Elizabetes ielā, 1938-11-18,
Rīga
Gājēji Brīvības ielā, [193-?],
Rīga
Rīga. Brīvības iela, [191-?],
Rīga
Rīga. Ķeizardārzs, [1900?],
Rīga
Rīga. Ausekļa iela, [192-?],
Rīga
Rīga. Elizabetes iela, [191-?],
Rīga
Rīga. Citadele, 1937,
Rīga