Mazsalaca. Velnalas klints, [193-],
Mazsalacas pagasts
Skābumbaļļa, [193-],
Mazsalacas novads
Velnala, [196-],
Mazsalacas pagasts
Velnala, [196-],
Mazsalacas pagasts
Velnala, [193-],
Mazsalacas pagasts
Velnala, [193-],
Mazsalacas pagasts
Lielā Ellīte Liepā, [193-],
Liepas pagasts
Mazā Ellīte Liepā, [193-],
Liepas pagasts
Līgatne. Lustuža kalns, [193-],
Līgatnes pilsēta
Lielā Ellīte, [193-],
Liepas pagasts
Lielā Ellīte, [193-],
Liepas pagasts
Krimulda. Gauja pie Velna alas, [193-],
Siguldas pilsēta
Sigulda. Velna ala, [193-],
Siguldas pilsēta
Velna ala, [1935],
Siguldas pilsēta
Velna ala, [193-],
Siguldas pilsēta
Sigulda. Velna ala, [193-],
Siguldas pilsēta
Sigulda. Velna ala, [193-],
Siguldas pilsēta
Sigulda. Velna ala, [193-],
Siguldas pilsēta