Rundāles pils vārti, 1939-08,
Rundāles pagasts
Jelgavas pils, [190-?],
Jelgava
Jelgavas pils naktī, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [190-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils naktī, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [193-?],
Jelgava
Jelgavas pils pagalms, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils galvenā ieeja, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils, [192-?],
Jelgava