Mācītājs ar iesvētāmajiem jauniešiem, [192-?],
Strenču pilsēta
Vadakstes draudzes iesvētāmie , [1919],
Vadakstes pagasts
Iesvētāmo grupa Talsos, 1918,
Talsu pilsēta
Iesvētības Talsu luterāņu draudzē, 1935-07,
Talsu pilsēta