Elza Slaidiņa iesvētīšanas dienā, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iesvētības Drustos, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iesvētāmo gājiens, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Hilda iesvētībās, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iespējams Roberts Slaidiņš iesvētībās, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Dzērbenes un Drustu draudžu iesvētāmie, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Jānis Pogulis iesvētamā dienā, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Anna Slaidiņa iesvētībās, [193-?],
Drustu pagasts
Iesvētības Drustu baznīcā, [193-?],
Drustu pagasts