Skrunda. Iesvētības, 1938-06-26,
Skrundas pilsēta
Iesvētības Vecbornē, [1943?],
Kaplavas pagasts
Dobelniece, [193?],
Dobeles pilsēta
Iesvētības, [192-],
Talsu novads