Saviesīga fotogrāfija, [1950?],
Jaunpiebalgas pagasts
Pēteris un Grieta Kažociņi, 1927,
Jaunpiebalgas pagasts
Kriķu ģimene, 1945,
Jaunpiebalgas pagasts