Saviesīga fotogrāfija, [1950?],
Jaunpiebalgas pagasts