Tūja. Pavasara darbi , [195-?],
Liepupes pagasts
Tūjas skola, [197-?],
Liepupes pagasts