Kriķu ģimene, 1945,
Jaunpiebalgas pagasts
Kriķu ģimene, 1910,
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazīti Kriķu ģimenes radinieki, 1910,
Jaunpiebalgas pagasts