Krustpils stacija, 1927-06,
Jēkabpils
Krustpils stacija, [193-],
Jēkabpils