Grupas portrets, [195-],
Jelgava
Mājas celtniecība, [19--],
Valmiera
Zvārtavas muižas pils, [194-],
Zvārtavas pagasts
Pēteris Dūdiņš iesvētību dienā, 1928-07-15,
Strenču pilsēta
Jānis Dūdiņš un Olga kāzu dienā, 1936-09-27,
Strenču pilsēta
Jānis Dūdiņš ar sievu Olgu, [193-],
Strenču pilsēta
Nīkrāces skolnieku deju kolektīvs, [195-],
Nīkrāces pagasts
Liepājas Kara osta, 1935-12-24,
Liepāja
Grupas portrets, [194-]
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [195-],
Nīkrāces pagasts
Plāņu pagasts. Svinēšana, [19--],
Plāņu pagasts
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [195-],
Andrupenes pagasts