Vīnogulāju siltumnīcas Pūrē, [193-],
Pūres pagasts