Zēni mācās, [192-?],
Jēkabpils
Reģistrācijas telpa, 1924,
Rīga
Skolas darbnīca, [192-?],
Jēkabpils
Zemnieku bareljefs, [192-?],
Jēkabpils
Skolēns pie telegrāfa, [192-?],
Jēkabpils
Spektra demonstrācija, [192-?],
Jēkabpils
Vācu poziciju modelis, [192-?],
Jēkabpils
Skolniece ar fotometru, [192-?],
Jēkabpils
Centrbēgu spēka mašīna, [192-?],
Jēkabpils
Atvuda mašīna, [192-?],
Jēkabpils
Skolēni ar fotometru, [192-?],
Jēkabpils