Rīgas Radio Rūpnīca, 2014-09-14,
Rīga
Rīgas Radio Rūpnīca, 1987-1989,
Rīga