Līgatnes papīrfabrikas klubs, [193-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Pirmās papīra dzirnavas, [191-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes papīrfabrika, [191-?],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes papīra fabrika, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Skats pie fabrikas pirts, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Koka pārvads pār Līgatnes upi, [193-],
Līgatnes pilsēta
Līgatne. Koka pārvads pār Līgatnes upi, [190-],
Līgatnes pilsēta
Līgatnes papīra fabrika, 1924-05-22,
Līgatnes pilsēta