Kāzu piemiņai, 1899-11,
Valmiera
Pilskalnes pagasts. "Strautmaļi" , 1955,
Pilskalnes pagasts
Pilskalnes pagasts. "Strautmaļi", 1965,
Pilskalnes pagasts
Pilskalnes pagasts. "Strautmaļi" , 1965,
Pilskalnes pagasts
Rozulas pamatskolas skolēni, 1917-06,
Stalbes pagasts