Vīrs vēro ūdens kustību Krieva purvā, [19--],
Launkalnes pagasts