Mājas logs Skrudalienas miestā, 1927,
Skrudalienas pagasts
Mājas logs Skrudalienas miestā, 1927,
Skrudalienas pagasts
Vīrieši veic galdniecības darbus, [192-?],
Strenču novads
Bērzgales katoļu plebānija. Logs, 2004,
Aglonas pagasts
Bērzgales katoļu plebānija. Logs, 2004,
Aglonas pagasts
Stopiņu novads. "Kalēji", 2013-05-28,
Stopiņu novads
Stopiņu novads. Līdumnieki, 2013-04-24,
Stopiņu novads
Stopiņu novads. Ziemeļu gatve, 2013-05-08,
Stopiņu novads
Stopiņu novads. Lazdiņas, 2013-05-28,
Stopiņu novads
Balvu novads. Vīru vakars, 1930,
Balvu novads
Andrupenes pagasts. Pamatskolas kopbilde, 1936,
Andrupenes pagasts