Pa Rīgas ielu Valmierā, 1939-05-14,
Valmiera
Valmiera. Skats uz Pārgauju, 1968-01,
Valmiera
Valmiera. Ļeņina iela, [196-],
Valmiera
Valmieras kultūras nams, [196-],
Valmiera
Sveiciens no Valmieras, [195-],
Valmiera
Valmieras pilsēta, [196-],
Valmiera
Valmieras pilsēta, [196-],
Valmiera
Valmieras pilsēta, [196-],
Valmiera
Laivas Gaujā pie Valmieras, 1959-09,
Valmiera
Valmiera. Skats no Pārgaujas, 1960-05-01,
Valmiera
Valmiera. Gaujas upe, [193-],
Valmiera