Bēres, 1905-02-25
Balvi. Bēres, 1930,
Balvu pilsēta
Andrupenes pagasts. Bēres, 1930,
Andrupenes pagasts
Bēres, 1930
Cesvaine. Augusts Saulietis pēdējā gaitā, 1933-02-02,
Cesvaines pilsēta
Teņa Lūkina un kasiera Brožas bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Teņa Lūkina bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Bēru gājiens, [19--],
Rīga
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts
Bēres, [19--]
Bēru gājiens, [19--]
Annas Laats bēres Ainažos, [1927?],
Ainažu pilsēta