Bēres, 1905-02-25
Andrupenes pagasts. Bēres, 1930,
Andrupenes pagasts
Bēres, 1930
Teņa Lūkina un kasiera Brožas bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Teņa Lūkina bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts
Bēres, [19--]
Annas Laats bēres Ainažos, [1927?],
Ainažu pilsēta
Praporščika Eduarda Ķenča bēres, [1916?],
Ēveles pagasts