Gājiens ar karogu, [192-],
Viļķenes pagasts
Alūksne, [193-],
Alūksnes pilsēta
Talsi. Darba svētku gājiens, [192-],
Talsu pilsēta
Talsu 1. aizsargu pulka parāde, [192-],
Talsu pilsēta