Parāde Viļakā, 1936-11-18,
Viļakas pilsēta
Neretas koris, 1963,
Pļaviņu novads
Pļaviņu kultūras nama jauktais koris, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Liepāja. Parādes gājiens, [192-],
Liepāja