Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-?],
Mežvidu pagasts
Māte ar bērniem, [193-?],
Strenču pilsēta