Emīla Graumaņa meita, [19--],
Rankas pagasts
Alise Stabiņa, [19--],
Cēsu pilsēta
Osvalds Stabiņš, [19--],
Rankas pagasts
Irēna Skrastiņa, [1940],
Valmiera