Tālis un Imants Lapiņi, [19--],
Lielplatones pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts
"Padegas". Osteru bērni ar draugu, 1955,
Rundāles pagasts
Neatpazīta bērna portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Dursupes pamatskolas skolēni, [1936?],
Balgales pagasts