Divatā pie Bojāra, [19--],
Palsmanes pagasts
Trīs neatpazītu māsu salonfotogrāfija, [19--],
Strenču pilsēta
Māte ar bērniem, [19--],
Limbažu pilsēta
Neatpazītu meiteņu salonfotogrāfija, [19--],
Strenču pilsēta