Valtenberģu muižas pils, [192-?],
Mazsalacas pilsēta