Ķemeru Kūrmāja, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Peldu iestāde, [192-],
Jūrmala
Ķemeru sanatorija, [195-],
Jūrmala
Ķemeri. Kūrmāja, [192-],
Jūrmala
Ķemeros pie sēravotiņa, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Koncertdārzs, [193-],
Jūrmala
Ķemeru peldu iestāde, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Avotiņa ainava, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Viesnīca, [1935?],
Jūrmala
Ķemeri. Sēra avotiņš, [192-],
Jūrmala
Skats Ķemeru parkā, [192-],
Jūrmala
Ķemeri. Skatu tornis, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Meža sēravots, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Peldu iestāde, [193-],
Jūrmala