Plisūna dižakmens, 2019-08-01,
Istras pagasts
Lejasciema skats, [19--],
Lejasciema pagasts
Meiru-Dzērvju akmens, 2019-08-30,
Galgauskas pagasts
Zīmes akmens, 2019-09-21,
Nīcas pagasts
Medņu (Ruduku) dižakmens, 2019-08-30,
Rugāju pagasts
Inta no Rīgas, 1947-07-09,
Rīga
Pāvilostas Lielais akmens, 2018,
Sakas pagasts
Pāvilostas mols pirms rekonstrukcijas, 2014,
Pāvilostas pilsēta
Bērni Mellužos, 1930-06-20,
Jūrmala
Imulas upe, 1913,
Matkules pagasts
Liezēres meitene, 1924,
Liezēres pagasts
Embūtes pagasts. Krievukalna tornis, [193-?],
Embūtes pagasts
Kirche von Sonnaxt, 1916,
Viesītes novads