Trijatā pie fotogrāfa, 1922-07-23,
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes salonfotogrāfija, [19--],
Palsmanes pagasts