Klētiņa Jaunpiebalgas pagasta Zeltakrogū, 1954,
Jaunpiebalgas pagasts