Mežotnes pils, 2009,
Mežotnes pagasts
Kazdangas pils, [190-],
Kazdangas pagasts
Kazdangas pils, 1907,
Kazdangas pagasts
Mežotnes pils, 1935,
Mežotnes pagasts
Zvārtavas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Helēnas pils Alūksnē, [193-?],
Alūksnes pilsēta
Cīravas muižas pils, [193-],
Cīravas pagasts
Cīravas muižas pils, [193-],
Cīravas pagasts
Cīravas muižas pils, [193-],
Cīravas pagasts
Cīravas muižas pils, [190-],
Cīravas pagasts
Vecauces muižas pils, 1925,
Auces pilsēta
Vecauces muižas pils, 1925,
Auces pilsēta
Vārti Gulbenes pils parkā, [193-],
Gulbenes pilsēta
Gulbene. Baltā pils, [193-],
Gulbenes pilsēta
Gulbene. Baltā pils, [192-],
Gulbenes pilsēta
Gulbenes pils, 1905,
Gulbenes pilsēta
Kalnienas muižas pils, [192-],
Stāmerienas pagasts