Ķemeros pie sēravotiņa, [193-],
Jūrmala
Baldone, [193-],
Baldones pilsēta
Ķemeri. Avotiņa ainava, [193-],
Jūrmala