Sēravoti Baldonē, [193-],
Baldones pilsēta
Ķemeros pie sēravotiņa, [193-],
Jūrmala
Baldone, [193-],
Baldones pilsēta
Ķemeri. Avotiņa ainava, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēra avotiņš, [192-],
Jūrmala
Baldone. Sēravots, [192-],
Baldones pilsēta
Ķemeri. Meža sēravots, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēravots, [190-],
Jūrmala