Maņa, [19--]
J. Ruņģa māte, 1913-01,
Cēsu novads
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils