Sievietes un vīrieši ar velosipēdiem, [192-?],
Strenču novads
Zelma Ķirpīte ar vīru, [191-],
Valkas pilsēta
Stādot kociņu, [19--]
J. Ruņģa māte, 1913-01,
Cēsu novads
Vilma no Vecpiebalgas krāšņā tērpā, 1930-08-28,
Vecpiebalgas pagasts