Svilānu ģimene, [193-?]
Neatpazītu sieviešu portrets, [19--],
Siguldas pilsēta
Māte ar bērniem, [191-?],
Rīga
Anna Terinka, [193-?]
Zaļumballe, [1910?],
Lejasciema pagasts
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils