Liezēres jaunieši, 1926,
Liezēres pagasts
Elza Slaidiņa ar draudzeni, [193-?],
Drustu pagasts